Thạc sĩ Nguyễn Nương Quỳnh bảo vệ thành công đề tài KH và CN cấp cơ sở

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, Thac sĩ Nguyễn Nương Quỳnh đã tiến hành bảo vệ đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại phòng tự nghiên cứu của giảng viên, Trung tâm học liệu. Buổi bảo vệ có sự tham gia của Hội đồng đánh giá đề tài, đặc biệt có sự tham gia của thầy PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình.

Đến tham dự buổi bảo vệ còn có phó phòng Công tác sinh viên và một số các đồng chí trong khoa KT-CNTT.

Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin sinh viên trường Đại học Quảng Bình. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin của sinh viên một cách đồng bộ giữa các khoa, phòng. Bên cạnh đó giúp cho sinh viên có thể theo dõi, kiểm tra các thông tin về học bổng, vay vốn, điểm rèn luyên… một cách thuận tiện.

Buổi bảo vệ đã diễn ra một cách tốt đẹp và thành công.