THỂ LỆ Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022

THỂ LỆ

Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ

Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1924/KH-ĐHQB ngày 06 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022, Trường Đại học Quảng Bình ban hành Thể lệ Hội thi gồm những nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng dự thi

– Học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thể đăng ký tham gia cả ba nội dung của Hội thi. Thí sinh đăng ký tham gia theo đơn vị trường. Mỗi trường cử tối đa 05 thí sinh tham gia Hội thi.

– Thí sinh tự do trong độ tuổi học sinh có thể đăng ký tham gia cả ba nội dung của Hội thi.

Điều 2. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Hội thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 12 năm 2022.

– Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình.

Điều 3. Hình thức và nội dung thi

 1. Thiết kế sáng tạo

– Thí sinh thiết kế logo với nội dung liên quan đến “Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình”.

– Sản phẩm dự thi (bao gồm ảnh logo, file gốc thiết kế, thuyết minh chủ đề của sản phẩm) gửi về cho Ban Tổ chức; Ban Tổ chức tiến hành đăng tải trên mạng xã hội Facebook để mọi người có thể vào thích (Like) và chia sẻ (Share).

Tổng điểm xét giải được tính như sau: điểm đánh giá của Ban Tổ chức và điểm mạng xã hội (mỗi lượt thích được tính 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính 2 điểm). Tổng điểm được quy đổi về thang điểm 10.

 1. Sản phẩm sáng tạo

– Các cá nhân, tập thể có sản phẩm sáng tạo (có thể đã được triển khai tại trường, cơ quan, đơn vị nhưng chưa được thương mại hoá, chưa đạt giải ở các cuộc thi cấp tỉnh, cấp Trung ương) nhằm phục vụ cho quá trình học tập, công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả học tập, công việc đều có thể đăng ký dự thi.

– Sản phẩm dự thi (gồm bản thuyết minh, link tải đóng gói của sản phẩm) gửi về Ban Tổ chức sẽ được Ban Giám khảo đánh giá và chấm điểm.

– Thí sinh dự thi tự trang bị máy tính cá nhân để thuyết trình, minh hoạ sản phẩm của mình và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo. Trường hợp cần thiết, thí sinh có thể liên lạc với Ban Tổ chức để hỗ trợ thêm cho quá trình tham gia xét giải.

 1. Kiến thức về công nghệ thông tin

Thí sinh sẽ tham gia dự thi hai nội dung:

 1. a) Thi trắc nghiệm hiểu biết tin học (thời gian 30 phút):

– Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

– Nội dung của bài thi là các kiến thức liên quan đến tin học, những hiểu biết về công nghệ thông tin; các kiến thức về tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel) cũng như các câu hỏi kiểm tra tư duy suy luận logic của thí sinh.

 1. b) Thi kỹ năng lập trình (thời gian 120 phút): Thí sinh sử dụng máy tính do Ban Tổ chức cung cấp để viết chương trình giải các bài toán bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình tự chọn.

Tổng điểm của hai nội dung thi là 10 điểm, trong đó phần thi trắc nghiệm hiểu biết về tin học là 3.0 điểm và thi kỹ năng lập trình là 7.0 điểm.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký dự thi

 1. Sản phẩm đăng ký dự thi nội dung “Thiết kế sáng tạo” gửi về Ban Tổ chức trước ngày 02/12/2022.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Sản phẩm đăng ký dự thi;

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu 2).

 1. Sản phẩm đăng ký dự thi nội dung “Sản phẩm sáng tạo” gửi về Ban Tổ chức trước ngày 09/12/2022.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

– Sản phẩm đăng ký dự thi;

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu 2).

 1. Hồ sơ đăng ký dự thi nội dung “Kiến thức về công nghệ thông tin” gửi về Ban tổ chức trước ngày 02/12/2022.

Hồ sơ đăng ký dự thi của các trường gồm:

– Danh sách các thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu 1)

– Mỗi thí sinh một ảnh kích thước 4×6 để làm thẻ dự thi (có thể gửi file).

 1. Địa chỉ gửi hồ sơ dự thi:

Địa chỉ email: CNTT@qbu.edu.vn.

Điện thoại liên hệ: 0982.092.858 (TS. Hoàng Văn Thành, Trưởng bộ môn CNTT).

Điều 5. Giải thưởng của Hội thi

 1. Thi thiết kế sáng tạo

Số lượng và cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 07 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi và phần thưởng.

 1. Thi sản phẩm sáng tạo

Số lượng và cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 07 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi và phần thưởng.

 1. Thi kiến thức về công nghệ thông tin

Số lượng và cơ cấu giải thưởng như sau: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 07 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được tặng giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi và phần thưởng.

 1. Giải đồng đội (Nhất, Nhì, Ba) được trao cho cho các đơn vị có nhiều thí sinh dự thi và đạt kết quả cao.
 2. Ban Giám khảo có thể đề xuất với Ban Tổ chức Hội thi tăng hoặc giảm số lượng các giải tùy thuộc vào số lượng đội tham gia và kết quả chấm thi.
 3. Thí sinh đạt giải tại Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022 khi trúng tuyển vào học tại Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quảng Bình sẽ được ưu tiên miễn, giảm học phí năm học đầu tiên. Cụ thể như sau:

– Giải Nhất được miễn học phí.

– Giải Nhì được giảm 70% học phí.

– Giải Ba được giảm 50% học phí.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

 1. Ban Tổ chức

– Ban Tổ chức Hội thi do lãnh đạo Trường Đại học Quảng Bình làm Trưởng ban, thành viên là đại diện của các cơ quan phối hợp tổ chức.

– Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai Hội thi theo kế hoạch đã đề ra.

 1. Ban Thư ký

– Là các giảng viên của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình và các thành viên khác thuộc các cơ quan phối hợp tổ chức.

– Ban Thư ký có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các nội dung của Hội thi theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

 1. Ban Giám khảo

– Là các giảng viên chuyên ngành công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình; chuyên viên tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn và ban hành quyết định thành lập.

– Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về chuyên môn của Hội thi: hướng dẫn nội dung, ra đề thi, chấm thi, giải quyết các khiếu nại và tổng hợp kết quả đề xuất giải thưởng trình Ban Tổ chức phê duyệt. Ban Giám khảo hoạt động theo quy chế riêng.

 1. Hội đồng Coi thi

– Hội đồng Coi thi gồm các viên chức, giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình do Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập.

– Hội đồng Coi thi chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về công tác tổ chức coi thi đảm bảo đúng quy chế.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III – Năm 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Thường trực Ban Tổ chức sẽ tổng hợp trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định./.

 

Các biểu mẫu đính kèm.

Thể lệ cuộc thi

Mẫu thuyết minh sản phẩm

Mẫu Danh sach đăng ký dự thi theo trường

Mẫu phiếu đăng ký dự thi cá nhân

Đề thi mẫu