Bộ môn Công nghệ thông tin

Bộ môn Công Nghệ Thông Tin, thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu ứng dụng Công nghệ thông tin trong sản xuất, đời sống và nhu cầu của thị trường lao động chuyên ngành Công nghệ thông tin trong cả nước.

Nhân sự của Bộ môn CNTT gồm 11 giảng viên, trong đó có 8 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 1 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 2 giảng viên là thạc sỹ. Các giảng viên của của Bộ môn CNTT bao gồm:

1. TS. Hoàng Văn Thành – Trưởng Bộ môn

2. TS. Phạm Xuân Hậu – Trưởng khoa

3. TS. Trần Văn Cường – P. Trưởng khoa

4. TS. Hoàng Tuấn Nhã

5. TS. Đậu Mạnh Hoàn

6. TS. Hoàng Đình Tuyền

7. TS. Nguyễn Thị Hà Phương

8. TS. Phan Thị Huyền Trang

9. ThS. Lê Minh Thắng

10. ThS. Nguyễn Nương Quỳnh

11. NCS. Nguyễn Duy Linh

Nhiệm vụ của Bộ môn là đào tạo cử nhân 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thật phần mềm và tham gia giảng dạy kiến thức Tin học cho các chuyên ngành khác. Các giảng viên nghiên cứu khoa học và tham gia các dự án hợp tác, trao đổi, hỗ trợ, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin cho các đối tác trong khu vực.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bộ môn sẽ là một đơn vị mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ khu vực miền trung. Bô môn sẽ có hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường trong và ngoài nước; đào tạo được xây dựng dựa trên chương trình của các trường tiên tiến trong nước và khu vực. Sinh vên ra trường đáp ứng tốt yêu cầu cao của công việc và sự phát triển của công nghệ.

Về đào tạo: Mục tiêu đào tạo là cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để đảm nhận vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin, làm tốt công tác quản lý trong lĩnh vực CNTT, hoặc tiếp tục học cao hơn và có khả năng trở thành những nhà nghiên cứu, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực này. Với phương châm đào tạo chất lượng và gắn liền với thực tiển, phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật có uy tín trong lĩnh vực CNTTcủa tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung. Triển khai công tác giảng dạy với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao.

Về nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn tập trung vào các lĩnh vực chính: Phân tích mạng xã hội, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Hệ thống thông minh, Học máy, Thị giác máy tính,…

Chúng tôi luôn hoan nghênh và trân trọng sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước nhằm gia tăng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Chúng tôi sẳn sàng thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ cải cách hành chính, tin học hóa công tác quản lí, đào tạo trực tuyến và thương mại điện tử.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Bộ môn công nghệ thông tin, Khoa KT-CNTT, Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

Email: bmcntt.qbu@gmail.com