Khoa Kĩ thuật - Công nghệ thông tin

Giới thiệu

Lịch sử của Khoa

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số:1564/QĐ-ĐHQB ngày 15/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở 2 bộ môn là Kỹ thuật và Công nghệ thông tin. 

SỨ MẠNG

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, trường Đại học Quảng Bình là một khoa chuyên môn đảm nhận việc đạo tạo nguồn nhân lực về kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm; Có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh trên toàn quốc; Luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội.

TẦM NHÌN

 Khoa phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật có uy tín trong lĩnh vực tin học, điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật xây dựng dân dụng của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền trung.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của Khoa.