THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2024 (đợt 1)

     Thông báo Tuyển sinh Đại học Liên thông Ngành Công nghệ thông tin và một số ngành khác

* Ngành Công nghệ thông tin
– Mã ngành: 7480201
– Chỉ tiêu: 30
– Đối tượng: Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên cùng ngành hoặc cận ngành đào tạo

– Hồ sơ gồm:

     + Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu

     + Bản sao bằng tốt nghiệp (công chứng)

     + Bản sao bảng điểm học tập (công chứng)
– Link: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/bieu-mau-dang-ky-tuyen-sinh-nam-2024/

– Nhận hồ sơ đến ngày 15/5/2024

  • Thông tin chi tiết tại thông báo: